Arı ve Bal
Balla Yaşam
Ballı Yaşama Katılın

ARI SÜTÜ, ARI POLENİ ve ARI PROPOLİS

Ballı yaşam ailesi olarak , ARI SÜTÜ , ARI POLEN'i ve ARI PROPOLİS'inin ticaretine karşıyız.!

ARI SÜTÜ , ARI POLEN'i ve ARI PROPOLİS'i arıların dünyaya gelişlerinden ölümlerine kadar tüketebilecekleri ve kendilerini koruyabilecekleri en sağlıklı ve gerekli tek besin kaynaklarıdır.

ARI SÜTÜ ‘nü tanıyalım,
6–12 günlük işçi arıların kafalarındaki çene altı bezlerinden salgılanmaktadır.
Besin değeri ve biyolojik aktivitesi çok yüksek değerli bir üründür. Arı sütü kovan içerisindeki genç larvaların ve ana arının beslenmesi için kullanılır.

İşçi arılarla ana arı arasında genetik olarak bir fark yoktur. Larvaların beslenmesine bağlı olarak bunlar ya işçi arı veya ana arı olurlar

Bu nedenle tüm larvalar için ilk 3gün çok önemlidir ve yalnızca arı sütü ile beslenirler.3.günden sonra eğer larvalar bal ve polen ile beslenirse işçi arı yalnızca arısütü ile beslenebilirse ana arı olurlar.

Kovan içerisinde sadece ana arılar tüm yaşamları boyunca arı sütü ile beslenirler.Larva döneminde arı sütü ile beslenen ana arılar gelişmelerini daha erken tamamlayarak 16 günde ergin hale gelirler. 3.günden sonra bal ve polenle beslenen işçi arılar ise gelişmelerini 21 günde tamamlarlar.

Ana arılar işçi arılara oranla daha iri yapıda olup daha dayanıklıdırlar. Bu çok güçlü besin kaynağı sayesinde günde 1500–3000 yumurta çıkarabilir ve bir günde yumurtladığı yumurtalar kendi ağırlığına eşittir.

Yaşamları boyunca arı sütü ile beslenen ana arılar 3–4 yıl yaşayabilirken, bal ve polenle beslenen arılar sadece 5-6 hafta yaşayabilirler.

Ana arı ile işçi arılar arasındaki farklılık sadece arı sütü'nden kaynaklanmaktadır

Ballı yaşam ailesi olarak size soruyoruz ?

Arılar asıl besin kaynakları olan ARI  SÜTܒnden nasıl mahrum bırakılabilir ki ?

POLEN’İ tanıyalım,
Hepimizin bildiği gibi bitkiler, yeterince hareket edip, yer değiştiremeyen canlılardır. Bitkilerin büyük çoğunluğu nesillerini devam ettirebilmek için tohum yaparlar. Tohumlar toprağa düşüp veya dikilip aynı cins bitki olarak yeniden doğarlar. Tohumdan hemen önce açan çiçeklerin ortasındaki erkek üreme organlarının başçık kısmında, çiçeğin genel görünüşünden ayrı ancak bitkinin tüm kalıtsal özelliklerini taşıyan toz şeklinde hücreler kümesi vardır.

Bitki cinsine göre, bu erkek üreme hücresi tozcuklar, ya aynı çiçeğin içine veya başka bir yerdeki aynı cins çiçeğin içine rüzgâr, sinek, böcek, arı, karınca, kelebek veya insan eli gibi vasıtalarla girerek çiçeğin dişi organında döllenm yi sağlayarak cinslerinin devamını da sağlamış olurlar. Polenler işte bu çiçek üreme hücreleridir. Bitkilerin çiçeklenme dönemleri bitince polenler de kaybolurlar.

Polen; protein, vitamin, mineral madde ve enzimler bakımından çok zengin bir besin maddesidir. Arılar kovanda ki larvaların ve yavruların beslenmesindeki protein ihtiyacını karşılamak için polen toplarlar ve bunları kovana taşıyarak petek gözlerine depolar.

Ballı yaşam ailesi olarak size soruyoruz?

Arılar asıl besin kaynakları olan POLEN’den nasıl mahrum bırakılabilir ki ?

PROPOLİS' i tanıyalım,
İşçi arılar propolis'i çam, meşe, huş, okaliptüs, kavak, kestane gibi. ağaçlar ve bazı otsu bitkilerin tomurcuk, yaprak ve benzeri kısımlarından toplamaktadır. Arılar propolisi arka bacaklarında bulunan polen sepetlerinde depo ederler ve koloniye taşırlar. Propolis; reçinemsi. kokulu ve rengi koyu sarıdan kahverengiye kadar değişen bir maddedir. Arılar bu maddeyi , polenle ve başı ile thoraksı arasındaki bezlerden salgılamış olduğu aktif enzimlerle karıştırmaktadır.

Arılar, ropolisi kovan iç yüzeyinin kaplanması, yarık ve çatlakların kapatılması, peteklerin kenarlarının sertleştirilip onarılması, kovan giriş deliğinin kolaylıkla savunacakları duruma getirilmesi amacıyla kullanırlar. Kovan duvarlarının kaplanmasının, deliklerinin küçültülmesinin bir nedeninin de yavru yetiştirme sırasında hava ve nem kaybının azaltılması olduğu tahmin edilmektedir.

Kısacası Arılar propolisle, kovan içi nem oranını belli bir düzeyde tutarak kovanı şiddetli yağışlardan sonra oluşabilecek aşırı rutubetten korur. Bununla birlikte arılar propolisle,tek yaşam alanları olan kovanlarını mevsim geçişlerinde dezenfekte ederek bakterilerin , mantarların ve virüslerin kovan içerisinde üremesini engelleyerek genç larvaları da hastalıklardan korur ve kovanda hastalıkların yayılmasını önlerler.

Ballı yaşam ailesi olarak size soruyoruz?

Arılar asıl besin kaynakları olan PROPOLİS'den nasıl mahrum bırakılabilir ki ?


*Bu besin kaynaklarından sadece ticari gelir düşüncesiyle insanlar tarafından mahrum bırakılan arıların yaşaması ne derecede mümkün ve sağlıklı olur !.

*Yediğiniz balların içerisinden bu değerlerin alınmış olması sizler için ne anlam ifade eder ve ne derecede etkiler?

Bugün arı kolonilerinin zayıflaması ve yok olmasında, bilinçsiz zirai mücadele ve çevre kirliliği ne derece etkili ise, arı kolonilerinin gerçek besin kaynakları olan ARISÜTÜ, POLEN ve PROPOLİS den yoksun bırakılmaları da yaşamlarını sağlıklı sürdürememeleri için o derece etkilidir.

Bu gün gelinen noktada insanlarımız maalesef içine düştükleri doyumsuzluk hırsı ve bencillikleri neticesinde bu gerçeği görmezden ve duymazdan gelmektedirler.

Geçmişte olduğu gibi bugünde, gelecekte de sağlıklı insan nüfusu için dünyaya geliş sonrası, sağlıklı gelişimde ilk besin kaynağı ANNE SÜTÜ' değilmidir !

Bu gerçekleri bilen ve bu doğrularla yaşama devam eden Ballı yaşam ailesi sizlere ARI SÜTÜ, POLEN'i vePROPOLİS'i alınmamış saf çam balını ve lavanta çiçeği balını dünyanın en çalışkan işçileri ile kendi atölyelerinde üretmeye devam ediyor.

Sevgilerimle ,
İsmail Aydın

Bazı şeyler değişmemeli, ne şimdi ne de gelecekte...